Ömer Hayyam

Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir yarını değil midir?

Share
Facebook | Twitter | +1 | Mail | Subscribe

More Collections | full version | collection | Create post

English